KLASTER 2 - RR

Vaše udruženje za
ruralni razvoj

O nama

Svrha udruženja je organizacija fizičkih i pravnih lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom i ruralnim razvojem, kao i promocija materijala i literature o Ruralnom Razvoju i djelatnosti Poljoprivrede sa ciljem sticanja boljih uvjeta rada, ujednačavanja cijena usluga i proizvoda, uvezivanja proizvođača, distributera i savjetnika, formiranje suradnji između organa i organizacija BiH i FBiH i zastupanja generalnih interesa agrarne politike.

Sa Sejadom Hercegom kao predsjednikom Udruženja, planiramo i postižemo saradnje sa sličnim udruženjima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu, organizujemo manifestacije raznih tipova, izložbi i posjeta unutar BiH i u inostranstvu. Za više informacija o našim ciljevima i aktivnostima možete da pročitate ispod.

Ciljevi

organiziranje fizičkih i pravnih lica s glavnim fokusom na poljoprivredu i njene proizvode

povezivanje proizvođača, distributera, konzultanata i zainteresiranih strana u polju poljoprivrednog razvoja

zagovaranje jednakih cijena usluga i proizvoda

jačanje međusobne suradnje između organa i organizacija u BiH i FBiH u oblasti djelatnosti Udruženja

zastupanje interesa prije stvaranja poljoprivrednih zakona i politika

postizanje boljih uvjeta rada

Nature svg image for advantages.

Djelatnosti

pridružujemo se savezima i ostvarujemo suradnju sa sličnim udruženjima u BiH i inozemstvu

organiziramo događanja, izložbe i posjete u BiH i inostranstvu

promoviramo medije i drugi važan materijal o poljoprivrednoj proizvodnji

promovišemo, čuvamo i štitimo okoliš

razvijamo odgovarajuće propise za certificiranje i plasman hrane

pripremamo i provodimo poljoprivredne projekte

educiramo poljoprivredne proizvođače

objavljujemo brošure, literaturu i propagandni materijal

obavljamo i druge poslove i aktivnosti u skladu sa Zakonom i Statutom

KONTAKT

Čakići bb Novi Travnik, 72290 Bosna

+387 00 000 000

info@info.info